Alapadatok

Név: Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 6.
Postai cím: 1364 Budapest, Pf. 116
Ügyvezető igazgató: Máté Gábor
Központi telefonszám: 1/318-6599
Központi e-mail cím: igazgatosag@katonaszinhaz.hu
Weboldal: katonajozsefszinhaz.hu 
Fax: 1/318-3952
Adószám: 23395761-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-963640
(az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint)

Felügyelő Bizottság határozatai